S. No. Name Date Organized

By

Topic of

Seminar/

Workshop

From To
1 Dr. Namrata Tapaswi

Mr. Jayesh Gangrade

Mr. Arvind Upadhyay

Mr. Neeraj Shrivastava

Mr. Sunil Nimawat

Mr. Deepak Shukla

Ms. Nisha Bhalse

Mr. Yagyapal Yadav

Mr. Neeraj Mehta

Mr. Anil Panwar

Ms. Barkha Sahu

Mr. Sourabh Jain

Ms. Shruti Sharma

Ms. Shweta Gangrade

Mr. Vijay Choudhary

Mr. Ved Ku. Gupta

Ms. Anjali Verma

Ms. Vaishali Gupta

Ms. Nitu Mathuriya

Mr. Ankur Ratmele

Mr. Pratik Jain

Mr. Pankaj Pateriya

Mr. Prateek Nahar

Ms. Purnima Pandey

Ms. Priyanka Vijayvargiya

Mr. Dharmendra Choukse

Ms. Neha Yadav

Mr. Sunny Bagga

Mr. Sudhir Patidar

Mr. Antriksh Somani

Mr. Kamal Borana

Mr. Sumit Devray

Dr. Pratik Gite

Ms. Archna Apte

08/05/2017 13/05/2017 CSE,IES,

IPSA

JAVA
2 Dr. Namrata Tapaswi

Mr. Jayesh Gangrade

Mr. Arvind Upadhyay

Mr. Neeraj Shrivastava

Mr. Sunil Nimawat

Mr. Deepak Shukla

Ms. Nisha Bhalse

Mr. Yagyapal Yadav

Mr. Neeraj Mehta

Mr. Anil Panwar

Ms. Barkha Sahu

Mr. Sourabh Jain

Ms. Shruti Sharma

Ms. Shweta Gangrade

Mr. Vijay Choudhary

Mr. Ved Ku. Gupta

Ms. Anjali Verma

Ms. Vaishali Gupta

Ms. Nitu Mathuriya

Mr. Ankur Ratmele

Mr. Pratik Jain

Mr. Pankaj Pateriya

Mr. Prateek Nahar

Ms. Purnima Pandey

Ms. Priyanka Vijayvargiya

Mr. Dharmendra Choukse

Ms. Neha Yadav

Mr. Sunny Bagga

Mr. Sudhir Patidar

Mr. Antriksh Somani

Mr. Kamal Borana

Mr. Sumit Devray

Dr. Pratik Gite

Ms. Archna Apte

01/05/2017 06/05/2017 CSE,IES,

IPSA

LATEX